Szczegóły produktu

SOLIDWORKS 2018
SOLIDWORKS 2018

SOLIDWORKS 2018 to najnowsza oferta aplikacji 3D przeznaczonych dla projektantów i inżynierów, która obejmuje zintegrowane rozwiązania wspomagające proces wytwarzania produktów – od etapu projektowania po etap produkcji. Pozwalają one także wszystkim przedsiębiorstwom, bez względu na wielkość, dokładniej przemyśleć własne podejście do wytwarzania części i całych produktów, a także szybciej wprowadzać na rynek powstałe w efekcie tej analizy innowacyjne pomysły. Jest to szczególnie ważne w warunkach zyskującej na znaczeniu koncepcji ekonomii doświadczeń (eng. experience economy).

SOLIDWORKS 2018 to środowisko 3D zintegrowane z platformą 3DEXPERIENCE Dassault Systèmes, którego celem jest wsparcie kompleksowej strategii firmy, łączącej procesy od projektowania do produkcji, poprzez rozwiązania usprawniające współpracę pomiędzy różnymi działami zaangażowanymi w rozwój produktu. W efekcie tak zintegrowanego procesu, firmy mają możliwość realizacji koncepcji inteligentnej produkcji, u podstaw której leży ujednolicony
i niezakłócony przepływ danych, dostępnych dla wszystkich zespołów zaangażowanych
w rozwój produktu, niezależnie od ich lokalizacji, momentu udziału i formatu danych, jakie generują – bez potrzeby przenoszenia tych danych między systemami.

Dzięki SOLIDWORKS 2018 poszczególne działy firmy mogą pracować równolegle w celu szybszego i efektywniejszego kosztowo: projektowania produktu lub części; analizy jego funkcji
i możliwości wytwarzania; zarządzania danymi i powiązanymi procesami; uproszczenia
i automatyzacji produkcji oraz przeprowadzania kontroli jakości produktu. Wszelkie zmiany
w konstrukcji i technologii wykonania mogą być szybko i łatwo wdrożone, a następnie automatycznie uwzględnione we wszystkich powiązanych modelach, programach NC, rysunkach płaskich i dokumentacji. Jest to możliwe dzięki wspólnemu źródłu danych, którym jest model, niosący od początku informacje potrzebne w kolejnych etapach.

Kluczową, dla tego procesu, funkcją SOLIDWORKS 2018 jest SOLIDWORKS CAM – nowa aplikacja, która zapewnia obróbkę opartą na regułach pochodzących z uczenia się, które pozwalają na automatyzację programowania obróbki. Projektanci i inżynierowie mogą lepiej zrozumieć, jak ich konstrukcje są produkowane, by podejmować bardziej świadome decyzje,
a także szybko tworzyć prototypowe części oraz panować nad jakością, kosztami i czasem dostarczenia. Aplikacja ta umożliwia również zespołom realizację nowych strategii produkcji wykorzystujących dostosowane do wymogów klienta części, które są projektowane
i programowane automatycznie w ciągu sekund, a nie godzin.


Dodatkowe zdjęcia

SOLIDWORKS 2018
SOLIDWORKS 2018
SOLIDWORKS 2018
SOLIDWORKS 2018
SOLIDWORKS 2018
SOLIDWORKS 2018
SOLIDWORKS 2018
Data wprowadzenia: 2017/11/10 14:28:24 Data ost. modyfikacji: 2017/11/10 14:28:24


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce