Szczegóły produktu

IoT Gateway – szybkie podłączenie maszyn do Przemysłu 4.0
IoT Gateway – szybkie podłączenie maszyn do Przemysłu 4.0

IoT Gateway – szybkie podłączenie maszyn do Przemysłu 4.0


Firma: Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Kategoria: Przemysł 4.0
www produktu: https://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product-gro ...


powrót

IoT Gateway umożliwia proste podłączenie nowych i istniejących maszyn ze środowiskami Industry 4.0 bez ponoszenia wysokich kosztów oraz bez ingerencji w logikę automatyzacji. Dzięki temu można zoptymalizować procesy produkcyjne oraz zwiększyć jakość wytwarzanego produktu. Precyzyjnie skoordynowane połączenie sprzętu i oprogramowania umożliwia pobieranie danych z czujników i procesów, przesyłanie ich do MES, aplikacji w chmurze lub lokalnych systemów monitorowania stanu maszyn i analizę danych procesowych.

Zwiększenie produktywności i wydajności

Modułowa koncepcja oprogramowania IoT Gateway opiera się na Linuxie, aplikacjach Java i otwartych interfejsach. IoT Gateway sprawia, że dane maszynowe i procesowe stają się bardziej przejrzyste. Monitorowanie danych procesowych, takich jak np. temperatura, ciśnienie, wibracje, zużycie energii, w czasie rzeczywistym, zapewnia stałą wysoką jakość produkcji. Oparta na regułach analiza konkretnych informacji upraszcza predykcyjną i planowaną konserwację Twoich zakładów i znacznie zwiększa dyspozycyjność maszyny. Monitorowanie danych związanych z poborem energii umożliwia wyłączenie z użytkowania wybranych komponentów instalacji, a tym samym optymalizację bilansu energetycznego.

Podłącz i uruchom w trzech krokach

Możesz skonfigurować IoT Gateway szybko, wygodnie i bez konieczności programowania, za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu internetowego, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejących programach maszynowych.
Pierwszym krokiem jest wybór i konfiguracja czujników w aplikacji urządzeń. Obsługiwany zakres czujników obejmuje czujniki z cyfrowymi i analogowymi interfejsami do Bluetooth o niskim zużyciu energii, USB i RFID.
W drugim etapie dane są wstępnie przetwarzane w aplikacji, a w trzecim etapie są przesyłane do systemów wyższego poziomu. Mogą to być różne usługi IoT do gromadzenia i analizy danych, takie jak np. Production Performance Manager firmy Bosch Software Innovations lub chmura Oracle IoT.

Modułowość dla indywidualnych wymagań

W celu szybkiego uruchomienia wraz z IoT Gateway dostarczane są różne aplikacje Java dla typowych zastosowań. Otwarta, modułowa konstrukcja pozwala elastycznie dostosować i rozszerzyć IoT Gateway do specyficznych wymagań. Odbywa się to poprzez proste rozszerzenie aplikacji Java o nowe czujniki lub o specyficzne połączenie nowych rozwiązań IT. Są one dostarczane bezpośrednio przez firmę Bosch Rexroth, naszych partnerów IT lub użytkownika.
Skalowalne i solidne sterowanie
Oprogramowanie IoT Gateway jest uruchamiane na sterowniku IndraControl XM firmy Bosch Rexrothi może być rozszerzane do kompletnego systemu automatyzacji za pomocą skalowalnego systemu I/O IndraControl S20. Sprzęt IoT Gateway spełnia wymagania przemysłowe dotyczące aktualizacji istniejących systemów do wersji zgodnej z koncepcją Przemysłu 4.0.

Data wprowadzenia: 2017/11/27 16:47:39 Data ost. modyfikacji: 2017/11/27 16:47:39


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce