Szczegóły produktu

Fluke T6-1000
Fluke T6-1000

Fluke T6-1000


Firma: Fluke Europe B.V.
Kategoria: Bezpieczeństwo
www produktu: http://www.fluke.pl/t6


powrót

Nowa technologia FieldSense firmy Fluke umożliwia jednoczesne wykonywanie pomiarów napięcia i natężenia prądu bez kontaktu między elementami metalowymi.

Przez wiele lat elektrycy i technicy, którzy chcieli szybko otrzymywać odczyty pomiarów natężenia prądu, korzystali ze sprawdzonego testera elektrycznego
Fluke T5 — osobistego przyrządu do codziennej pracy spotykanego w pasach narzędziowych na całym świecie.
W przypadku modelu T5 wystarczy nasunąć otwarte cęgi pomiarowe na przewód, aby bezpiecznie mierzyć natężenie prądu AC do 100 A. Nie ma potrzeby zamykania cęgów ani przerywania obwodu. Ta technologia „otwartych cęgów” zapewnia oszczędność czasu i jest bezpieczniejsza w użyciu od przewodów pomiarowych.
Tester T5 nadal jednak wymaga korzystania z przewodów pomiarowych w celu pomiaru napięcia.
Obecnie inżynierowie firmy Fluke opracowali i zgłosili do opatentowania nową technologię o nazwie FieldSense, która usprawnia działanie otwartych cęgów — przy jej użyciu można prowadzić nie tylko pomiary natężenia, ale także napięcia i częstotliwości prądu AC. Dzięki niej można równocześnie wykonywać pomiary napięcia i natężenia w czasie rzeczywistym przy użyciu jednego urządzenia. Tester elektryczny Fluke T6 z technologią FieldSense jest pierwszym ręcznym przyrządem testującym, który wykorzystuje tę nową technologię oczekującą na opatentowanie.

Bezpieczniejszy sposób pomiaru napięcia

Technologia FieldSense umożliwia wykonywanie dokładnych pomiarów napięcia w bezpieczniejszy sposób. Ustanowienie kontaktu między przewodami elektrycznymi i przewodami pomiarowymi lub zaciskami krokodylkowymi wiąże się ze stykaniem się ze sobą elementów metalowych, a wszyscy elektrycy i technicy wiedzą, że może to doprowadzić do powstania łuku elektrycznego. Technologia FieldSense pozwala to wyeliminować. Ponieważ przyrząd pomiarowy i testowane źródło napięcia są izolowane, osoba wykonująca pomiary jest mniej narażona na porażenie prądem elektrycznym. Stosowana jest separacja galwaniczna, która zapobiega przepływowi prądu. Technologia FieldSense umożliwia pomiar napięcia bez przepływu prądu przez miernik. Przyrząd Fluke, np. T6-1000, wykrywa pole elektryczne w otwartych cęgach, dzięki czemu można wykonać pomiar w bezpieczniejszy sposób. Ponieważ pomiar jest wykonywany poprzez izolację kabla, osoba wykonująca pomiar jest mniej narażona na kontakt z metalowymi przewodnikami. Mniejsze jest także ryzyko popełnienia błędów lub kontaktu z niewłaściwym przewodnikiem.

Zastosowania przemysłowe:

•Szybkie sprawdzanie obciążenia obwodów w tablicach
rozdzielczych (łącznie z przewodami zasilającymi, obwodami odgałęzionymi i przewodami neutralnymi) oraz integralności obwodu uziemiającego
•Obwody zasilające silniki elektryczne (do 200 A)


Dodatkowe zdjęcia

Fluke T6-1000
Fluke T6-1000
Fluke T6-1000
Data wprowadzenia: 2017/10/18 15:16:54 Data ost. modyfikacji: 2017/10/19 12:11:25


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce