Szczegóły produktu

UBZ-304 kompletne zabezpieczenie silników asynchronicznych
UBZ-304 kompletne zabezpieczenie silników asynchronicznych

UBZ-304 kompletne zabezpieczenie silników asynchronicznych


Firma: Novatek Electro Polska
Kategoria: Technika napędowa - Silniki
www produktu: http://novatek-electro.com/pl/oferta/moduly-zabezpiecze ...


powrót

UBZ-304 jest to kompletne zabezpieczenie silnika asynchronicznego. Urządzenie ma wbudowane zabezpieczenia takie jak czujnik zaniku faz, wyłącznik silnikowy/ termik a ponadto posiada zabezpieczenie nad i pod prądowe. Idealne rozwiązanie do zabezpieczenia pompy. Sterownik posiada też funkcję licznika energii oraz komunikację przez co może być wykorzystywany jako analizator parametrów pracy silnika.

Moduł zabezpieczenia silników UBZ-304 służy do pełnego zabezpieczenia silników a synchronicznych o mocy od 2,5 do 315kW za pomocą standardowych zewnętrznych przekładników prądowych o prądzie obwodu wtórnego 5A .

UBZ-304 może pracować zarówno w sieciach z izolowanym punkcie neutralnym jak w sieciach z uziemieniem .


UBZ zapewnia ciągłą kontrolę parametrów napięcia sieciowego, skutecznych wartości fazowych (liniowych) prądów trójfazowego sprzętu elektrycznego 400 V/50 Hz oraz sprawdzanie wartości rezystancji izolacji silników.


Jest wykonany w obudowie panelowej.


Zapewnia pełną i skuteczną ochronę sprzętu elektrycznego poprzez odłączenie od sieci i/lub blokowanie jego rozruchu w następujących przypadkach:


nieprawidłowego napięcia sieciowego (niedopuszczalnych skoków napięcia, zaniku fazy, nieprawidłowej kolejności faz i załączenia dwóch faz jednocześnie, asymetrii fazowych/liniowych napięć);

przeciążeń mechanicznych (symetrycznego przeciążenia prądów fazowych/liniowych) – zabezpieczenie przeciążeniowe z opóźnieniem zależnym;

przekroczenia progu prądu przeciwnej kolejności;

niesymetrycznych przeciążeń prądów fazowych/liniowych związanych z uszkodzeniami wewnątrz silnika – zabezpieczenie przed asymetrią prądów fazowych z zakazem automatycznego ponownego załączenia (SPZ);

asymetrii prądów fazowych bez przeciążenia związanej z uszkodzeniem izolacji wewnątrz silnika i/lub przewodu zasilającego;

brak momentu na wale silnika (suchy bieg pomp) – zabezpieczenie przed przekroczeniem minimalnego prądu rozruchowego i/lub roboczego;

niedopuszczalnego niskiego poziomu izolacji do obudowy – sprawdzenie przed włączeniem i zablokowanie rozruchu w przypadku złej izolacji;

zwarcia z ziemią uzwojeń stojana podczas pracy – zabezpieczenie przed upływem prądu do ziemi.


Każdy typ zabezpieczeñ przewiduje zezwolenie i zakaz automatycznego ponownego załączenia obciążenia (zwanego dalej SPZ).


Moduł chroni sprzęt elektryczny poprzez sterowanie cewką stycznika zewnętrznego.


UBZ zapewnia sterowanie silnikami:


za pomocą wejść analogowych «0-20 mA» i «0-10 V»;

za pomocą kanałów zdalnego sterowania (interfejsy RS-232 i RS-485 Modbus RTU);

za pomocą przycisków na panelu przednim UBZ;


Komunikacja


sterowanie i przesyłanie parametrów za pomocą interfejsu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU;

sterowanie i przesyłanie parametrów za pomocą interfejsu szeregowego RS-232.

Data wprowadzenia: 2017/10/31 11:45:43 Data ost. modyfikacji: 2017/10/31 11:45:43


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce