Szczegóły produktu

TwinCAT HMI
TwinCAT HMI

Oprogramowania TwinCAT HMI integruje system do tworzenia wizualizacji bezpośrednio w środowisku Microsoft Visual Studio, daje możliwość korzystania z otwartego standardu HTML5 i zapewnia wysoką wydajność i responsywność tworzonych interfejsów oraz ich niezależność od platformy sprzętowej. TwinCAT HMI spełnia tym samym wymogi stawiane rozwiązaniom zgodnym z koncepcją Industry 4.0. Dobry interfejs użytkownika powinien być ergonomiczny, przejrzysty i łatwy w użyciu. Beckhoff dodaje do tej listy również wymogi co do efektywności i szybkości procesu tworzenia wizualizacji. Poprzez integrację TwinCAT HMI z Visual Studio projektanci uzyskują dostęp do intuicyjnego edytora typu „What-You-See- -Is-What-You-Get” (WYSIWYG), który umożliwia szybkie pobieranie elementów kontrolnych i wyświetlających z biblioteki, ich rozmieszczanie oraz łączenie ze zmiennymi systemowymi. Możliwe jest też tworzenie modułów składających się z wielu elementów i ich wielokrotne używanie, co pozwala na szybką rozbudowę systemu i zmniejsza nakład wymaganych prac projektowych. TwinCAT HMI zawiera też gotowe szablony, które mogą być wykorzystane w tworzonej wizualizacji celem budowy złożonych i jednocześnie ergonomicznych interfejsów użytkownika. Zależnie od typu aplikacji i potrzeb projektanta, wizualizacja może być zaimplementowana zarówno po stronie klienta przy wykorzystaniu języka JavaScript lub po stronie serwera jako rozszerzenia w języku C++ lub .NET. Te ostatnie zapewniają maksymalny poziom ochrony własności intelektualnej. W przypadku osób nie planujących kodować we wspomnianym JavaScript dostępna jest też możliwość konfiguracji elementów w edytorze graficznym zamiast ich programowania!
TwinCAT HMI korzysta z nowoczesnego języka tworzenia stron internetowych, którym jest HTML5. Zapewnia on łatwość projektowania interfejsów przy zachowaniu ich wysokiej wydajności oraz interaktywności. HTML5 staje się standardem w branży IT i wykorzystywany jest dzisiaj w tysiącach stron internetowych, w tym w zastosowaniach przemysłowych. Użycie HTML5 pozwala na tworzenie w pełni responsywnych wizualizacji, których wygląd i układ są zawsze dopasowane do rozdzielczości i orientacji ekranu urządzenia końcowego. Umożliwia to wykorzystanie różnych rodzajów wyświetlaczy – od urządzeń wielkoformatowych i komputerów panelowych, poprzez kompaktowe HMI do praktycznie dowolnych urządzeń przenośnych, w tym ich przyszłych generacji. Zapewniona jest również niezależność od platformy obliczeniowej i w każdym z przypadków bezpieczeństwo transmisji danych. TwinCAT HMI wspiera wszystkie popularne systemy operacyjne – a wszystko to bez potrzeby adaptacji lub rekompilacji projektu.

Data wprowadzenia: 2018/10/18 13:19:05 Data ost. modyfikacji: 2018/10/18 13:19:05


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce