Szczegóły produktu

UNITRONIC® TRAIN
UNITRONIC® TRAIN

UNITRONIC® TRAIN

Przewody magistralowe - MVB i WTB - sieciowane radiacyjnie do wysokich wymagań w zastosowaniach kolejowych

Korzyści:

Dobra odporność chemiczna
Odporny na działanie czynników mechanicznych w trudnych warunkach otoczenia
Rozszerzony zakres temperatury
Zmniejszone rozprzestrzenianie płomieni zwiększa stopień ochrony przed obrażeniami ciała i uszkodzeniami mienia w przypadku pożaru
Zoptymalizowana budowa pod kątem EMC

Zakres zastosowania:

Systemy komunikacji: przewodowa magistrala pociągu (WTB, wire train bus) i wielofunkcyjna magistrala pojazdu
(MVB, multifunction vehicle bus) tworzą tzw. sieć łączności pociągu TCN (train communication network)
Przewody magistrali UNITRONIC® TRAIN zaprojektowano do użytku w sieci łączności pociągu TCN zgodnie z normą
IEC 61375
MVB zgodnie z normą IEC 61375-3-1
WTB zgodnie z normą IEC 61375-2-1
Do zastosowania w pojazdach kolejowych i autobusach, do instalacji i zastosowań nieruchomych z możliwością wystąpienia
ograniczonego ruchu
Możliwość stosowania również w zaolejonych środowiskach i obszarach ze zwiększoną temperaturą otoczenia

Cechy produktu:

Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z EN/IEC:
bezhalogenowe zgodnie z EN 60754-1
brak gazów korozyjnych zgodnie z EN 60754-2
brak fluoru zgodnie z EN 60684-2
brak gazów toksycznych zgodnie z EN 50305
niska gęstość dymu zgodnie z EN 61034-2
niepodtrzymujący płomieni zgodnie z EN 60332-1-2
brak rozprzestrzeniania się płomienia zgodnie z EN 60332-3-25
Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z NF:
toksyczność gazów zgodnie z NF X 70-100
niska gęstość dymu zgodnie z NF X 10-702
brak rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z NF C 32-070, Kat. C1 i C2

Właściwości chemiczne:

olejoodporny zgodnie z normą EN 50264-1
odporny na działanie paliw zgodnie z normą EN 50264-1
kwasoodporny zgodnie z normą EN 50264-1
odporny na działanie zasad zgodnie z normą EN 50264-1
odporny na działanie ozonu zgodnie z normą EN 50264-3-2

Data wprowadzenia: 2018/09/14 13:59:39 Data ost. modyfikacji: 2018/09/14 13:59:39


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce