Szczegóły produktu

IFS loT BUSINESS CONNECTOR™
IFS loT BUSINESS CONNECTOR™

IFS loT BUSINESS CONNECTOR™


Firma: IFS INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS POLAND Sp. z o.o.
Kategoria: Przemysł 4.0
www produktu: http://www.IFSworld.com


powrót

Rozwiązanie IFS IoT Business Connector zapewnia narzędzia umożliwiające szybkie przekształcanie danych IoT w przydatne informacje i ciągłe rozwijanie tej zdolności. Wykorzystując potencjał danych IoT, można przewidywać kolejne zdarzenia. Co więcej, wdrożenie samego rozwiązania jest szybkie, krzywa uczenia jest zredukowana, a ryzyko ulega znacznemu obniżeniu.

IFS IoT Business Connector współpracuje z pakietem Microsoft Azure IoT Suite zapewniającym komunikację między urządzeniami i analizę danych. Obsługuje również otwarty interfejs API, umożliwiając integrację z innymi platformami IoT lub specjalistycznymi aplikacjami przetwarzającymi dane pochodzące z urządzeń.

KLUCZOWE KOMPONENTY ROZWIĄZANIA:
• IFS IoT DISCOVERY MANAGER™
Narzędzie oferujące dodatkową funkcjonalność z zakresu zarządzania i monitorowania danych w przypadku wykorzystania pakietu Microsoft Azure IoT Suite jako platformy przetwarzania danych.
• IFS IoT GATEWAY™
Narzędzie zapewniające bezpieczną komunikację między środowiskiem chmurowym i modułami analizującymi dane IoT a rozwiązaniami firmy IFS wdrożonymi u klienta lub działającymi w chmurze.
• IFS IoT CONTROLLER™
Narzędzie, które na podstawie analizy danych IoT (obserwacji) tworzy działania takie, jak zlecenie serwisowe itp. Rozwiązuje ono również szereg problemów praktycznych, pojawiających się podczas mapowania technologii na potrzeby zastosowań informatycznych i biznesowych.

KORZYŚCI
IFS IoT Business Connector wspomaga agregację danych operacyjnych i ich analizę na potrzeby generowania odpowiednich, przydatnych podczas podejmowania decyzji wskaźników. Przekształcenie danych we wskaźniki i konkretne działania umożliwia zwiększenie efektywności procesów oraz wdrożenie nowych, opartych na technologii IoT modeli biznesowych.

Generowane w czasie rzeczywistym wskaźniki umożliwiają ulepszanie procesów remontowych, serwisowych i produkcyjnych; podnosi się skuteczność działań serwisowych poprzez wczesne sygnalizowanie problemów, a to znacznie obniża potrzebę przeprowadzania ręcznych kontroli i przekłada się na zmniejszenie związanych z tym kosztów.

Wgląd w gromadzone dane umożliwia dokładne określenie obszarów i procesów wymagających uwagi, np. najbardziej czasochłonnych, generujących największe straty materiałowe itp. Następnie można użyć tych danych do zautomatyzowania procesów celem zoptymalizowania oraz uproszczenia działań serwisowych.

Rozwiązanie przynosi też korzyści w obszarze zarządzania relacjami z klientami. Jakość obsługi klienta można zwiększyć, oferując możliwość indywidualnego śledzenia produktów, np. w celu optymalizacji poziomów magazynowych. Co ważniejsze, wykorzystując dane generowane np. przez urządzenia noszone, urządzenia inteligentne czy samochody mające łączność z internetem, zyskuje się możliwość oferowania spersonalizowanych, kontekstowych i zorientowanych na klienta usług oraz rozwiązań komunikacyjnych.

Data wprowadzenia: 2017/10/31 20:21:21 Data ost. modyfikacji: 2017/10/31 20:21:21


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce